English
Nederlands

Projecten

Giessenwind: combinatie windpark & energieopslag

In heel Nederland zijn windmolens te zien, maar wat levert de unieke combinatie van een windpark en een energieopslagsysteem op? Scholt Energy Services was vastberaden deze vraag te beantwoorden en heeft deze combinatie als eerste in Nederland in de praktijk gebracht.

Bij Windpark Giessenwind, een park met drie windmolens van 108 meter hoog van De Wilde Wind Holding, is in mei 2017 een batterij van circa 1 MWh geplaatst. Windpark Giessenwind was hiermee het eerste in Nederland dat op grote schaal energie kon opslaan. De windturbines wekken gezamenlijk genoeg energie op voor ongeveer 5.000 huishoudens.

Hoe werkt het?
Aangezien de stroomopwekking uit duurzame energiebronnen zoals windparken fluctueert, biedt energieopslag grote voordelen. Een batterij ondersteunt bij het balanceren van vraag en aanbod van energie en helpt zo dure infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet te reduceren. Het opslaan van energie gebeurt voornamelijk als er sprake is van een elektriciteitsoverschot. Wanneer er een elektriciteitstekort is ontlaad de batterij juist, om aan de stroomvraag te kunnen voldoen. Daardoor wordt het net minder belast en kan de opgewekte energie op gunstige momenten worden verkocht.

Primaire Reserve
Bij een plotselinge uitval van energiecentrales of plotseling overschot aan zon- en windenergie levert de batterij sinds 9 april 2018 primaire reserve aan netbeheerder TenneT. De batterij voldeed al sinds de oplevering in mei 2017 aan de strenge eisen die door TenneT gesteld worden, maar wordt nu ook afgeroepen als primaire reserve, nadat eerst ervaring is opgedaan met handel op de onbalansmarkt.

Toename fluctuatie
In de toekomst worden er grotere fluctuaties in vraag- en aanbod verwacht vanwege de toenemende productie van hernieuwbare energie. Om deze fluctuaties te kunnen opvangen is het plaatsen van een batterij een duurzame oplossing. Windturbines hoeven niet meer stil gezet te worden bij een overaanbod en het net wordt niet overbelast.