English
Nederlands

Projecten

Energieopslagsysteem V-Storage

Scholt Energy en VDL Groep hebben het bedrijf V-Storage opgericht, om hun ambities op het gebied van energieopslag gezamenlijk te kunnen waarmaken. V-Storage richt zich op innovaties op het gebied van energieopslag. Op 24 april 2017 is het eerste batterijsysteem van V-Storage in gebruik genomen op het terrein van VDL ETG in Eindhoven. Dit systeem is het eerste in Nederland dat zogeheten regel-energie aan netbeheerder TenneT levert.

Hoe werkt het?
Het energieopslagsysteem is opgebouwd uit een hele serie batterijen, waardoor er één groot batterijsysteem ontstaat voor energieopslag. Scholt Energy beheert de energiehandel en monitoring van het systeem. Door de forse groei van hernieuwbare energie gaat het stroomaanbod in Nederland meer fluctueren. Energieopslagsystemen bieden de mogelijkheid om deze energie op te slaan om vervolgens te gebruiken op een later tijdstip.

Demand Response
Het strategisch opladen (Demand Response) van de batterijen wordt steeds belangrijker. Dankzij Demand Response bij de eerste batterij van V-Storage kunnen er kosten worden bespaard en extra inkomsten worden gegenereerd middels energiehandel.
De V-Storage batterij kan bovendien worden ingezet als balanscapaciteit, om het elektriciteitsnetwerk in balans te houden bij grote schommelingen in vraag- en aanbod van elektriciteit.

VDL Groep en Scholt Energy verwachten dat er op termijn meerdere V-Storage batterijen geplaatst worden. Scholt Energy volgt de ontwikkelingen over Storage op de voet en weet steeds meer klanten te overtuigen van deze duurzame oplossing.