English
Nederlands

Projecten

Zonne-energie Van der Valk Hotel Eindhoven

De Van der Valk Hotels zijn actief met het verduurzamen van hun energieverbruik. Daarom zijn inmiddels verschillende hotels met behulp van SDE+ subsidie voorzien van zonnepanelen. In 2017 was Van der Valk Hotel Eindhoven aan de beurt. Scholt Energy heeft in samenwerking met Greencrowd maar liefst 774 zonnepanelen geplaatst die een oppervlakte van 1.200 vierkante meter beslaan op het dak van het hotel.

Hoe werkt het?
De investering voor Van der Valk Hotel Eindhoven wordt naar verwachting in tien jaar terugverdiend. De zonnepanelen zorgen ervoor dat het hotel een deel van haar elektriciteitsverbruik kan opwekken uit een eigen duurzame energiebron. Het hotel bespaart hierdoor op netwerkkosten en energiebelastingen, die jaarlijks stijgen. Daarnaast draagt deze duurzame investering bij aan het ‘groene’ beleid van het hotel.

Doordat het hotel veel aandacht besteedt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en in het bezit is van het internationale “Gouden Green Key” keurmerk, lag het plaatsen van zonnepanelen zeer voor de hand.

Optimale balans PV-installatie
Het opwekken van elektriciteit middels zonnepanelen is tegenwoordig niet nieuw meer, maar veel bedrijven realiseren een PV-installatie zonder gedetailleerd inzicht in het proces en/of de verwachte resultaten. Scholt Energy vindt het belangrijk dat klanten correct en transparant geïnformeerd worden over een PV-installatie. Uitgangspunt daarbij is een optimale balans tussen de grootte van de installatie en het eigen energieverbruik.