English
Nederlands

Projecten

Duurzamer Nijmegen door flexibiliteitsmarkt

’s Wereld eerste commerciële USEF congestieoplossing op het middenspanningsnet is gerealiseerd in Nijmegen-Noord. In samenwerking met Liander, Enervalis en Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent is Scholt Energy eind 2017 een flexibiliteitsmarkt gestart. Het gaat hierbij om het creëren van flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit, wat voordelen oplevert voor alle betrokken partijen. Nijmegen-Noord is de eerste locatie waar een flexibiliteitsmarkt wordt gerealiseerd als alternatief voor het aanleggen van een tijdelijke elektriciteitskabel.

Hoe werkt het?
Het gebied Nijmegen-Noord is in transitie door het bijbouwen van woningen, de uitbreiding van het industrieterrein en eventuele plaatsing van windturbines en zonnepanelen. Liander verwacht daardoor in de komende vijf jaar congestie in het lokale elektriciteitsnet. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden en de energievoorziening betaalbaar blijft, wordt een flexibiliteitsmarkt gebruikt als alternatief. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met “verbruiker” Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent. Door afhankelijk van de stroomvraag in het gebied geautomatiseerd te schuiven met het energieverbruik van het hotel, wordt flexibiliteit gecreëerd.

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
De warmte-koudeopslag installatie (WKO) en verwarmingsinstallatie op gas van het hotel kunnen via een slim systeem worden aangestuurd. Wanneer het energieverbruik in Nijmegen-Noord piekt, wordt er via dit slimme systeem:

  • In eerste instantie gebruik gemaakt van opgeslagen bodemenergie uit de WKO. Deze zorgt voor de verwarming of koeling van het hotel.
  • Als de buffer van de WKO verbruikt is, overgeschakeld op gas.

Doordat het hotel gebruik maakt van een eigen buffer om het piekverbruik op te vangen, heeft het hotel minder stroom van het net nodig. Daardoor is de elektriciteit beschikbaar voor andere bedrijven en huishoudens in het gebied. Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent ontvangt hiervoor een vergoeding van Scholt Energy.

Inspiratiebron
Nijmegen-Noord hoopt met dit groene initiatief een inspiratiebron te zijn voor andere steden. Scholt Energy ontwikkelt samen met Enervalis algoritmes en software om de automatische schakeling tussen deze systemen mogelijk te maken. Daarnaast is Scholt Energy aggregator voor dit project, wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van flexibiliteit.