English
Nederlands

Projecten

Slimme sturing warmtepomp zorgt voor besparing

De Nederlandse overheid wil woningen en industrie stimuleren om minder gas te gebruiken en meer duurzame oplossingen in te zetten voor verwarmingsdoeleinden. Een duurzame en bewuste manier om dit te doen is het plaatsen van een warmtepomp in combinatie met een warmtebuffer, die via slimme software wordt aangestuurd. Bij een zorgcomplex en woonflat aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden is deze vorm van slim omgaan met energie nu actief.

Hoe werkt het?
Warmtepompen halen middels een wisselaar warmte uit de lucht, bodem of grondwater. Dit proces is geheel elektrisch waardoor er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van gas. Op het moment dat er veel wind- en zonne-energie geproduceerd wordt en de stroomprijs relatief laag is, kan de warmtepomp in combinatie met een warmtebuffer en slimme sturing, extra warmte opslaan in de warmtebuffer.

Zodra de productie door duurzame energiebronnen lager is, en de stroomprijs hoger, kan de opgeslagen warmte uit de buffer worden gebruikt. Warmtebuffers kunnen namelijk op ieder gewenst moment de opgeslagen warmte uit de bodem halen en leveren aan de aangesloten panden. Dit zorgt ervoor dat je voor een deel zelfvoorzienend wordt, energie bespaart, de CO2-uitstoot terugdringt en ook nog bezuinigd op kosten. Bedrijven of particulieren die een warmtepomp inzetten krijgen hiervoor een subsidie.

Slimme aansturing door Scholt Energy
Bij een zorgcomplex en woonflat van 400 wooneenheden in Leiden is het hierboven beschreven systeem geïnstalleerd. Technisch installateur Linthorst Techniek haalde de panden in 2017 van het gas af, waardoor een warmtepomp inclusief buffer als duurzame oplossing voor de hand lag. Samen met Enervalis en Linthorst Techniek heeft Scholt Energy het sturingssysteem voor dit project gerealiseerd.

Met slimme algoritmes en software worden marktprijzen, de warmtevraag en de buffercapaciteit continu op elkaar afgestemd. Het resultaat is een besparing van 475.000 m3 gas en 845 ton CO2-uitstoot per jaar, oftewel 42.000 bomen. Door de geautomatiseerde sturing op prijzen, wordt bovendien nog eens ruim 10% bespaard op de elektriciteitskosten. De CV-ketel kan in uitzonderlijke gevallen nog worden ingeschakeld.

  • Smart Grid Linthorst