English
Nederlands

Projecten

Flexibiliteitsmarkt met Lidl & van der Valk

Nederland krijgt steeds vaker te maken met schommelingen in vraag en aanbod van elektriciteit. Door de groei en ontwikkeling van bepaalde gebieden stijgt de vraag naar elektriciteit, terwijl het aanbod van met name hernieuwbare energie onvoorspelbaar is. Op sommige momenten is de vraag naar elektriciteit dus groter dan het aanbod of andersom. Deze situatie doet zich ook voor in Nijmegen-Noord. Een flexibiliteitsmarkt biedt daar de oplossing.

In Nijmegen-Noord zijn in korte tijd veel woningen en industrie gerealiseerd, waardoor de vraag naar elektriciteit in het gebied stijgt. Het huidige elektriciteitsverdeelstation kan deze grotere stroomvraag op korte termijn niet meer aan. Netbeheerder Liander werkt daarom aan de realisatie van een nieuw elektriciteitsverdeelstation om in de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien.

Dit project duurt echter ongeveer 4 jaar en daarom is er een tussenoplossing nodig: een tijdelijke extra stroomkabel die erg duur en veel tijd kost, of een flexibiliteitsmarkt. Liander koos voor een flexibiliteitsmarkt in samenwerking met Scholt Energy, Lidl en Van der Valk, waardoor er maatschappelijk geld wordt bespaard, in vergelijking met de tijdelijke verzwaring.

Hoe werkt het?
Een flexibiliteitsmarkt zorgt ervoor dat hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet worden voorkomen. Flexibiliteit kan worden gecreëerd door te schuiven met vraag en aanbod van energieverbruikers in het gebied. Om met vraag en aanbod te kunnen schuiven zijn slimme systemen nodig die bijvoorbeeld het energieverbruik tijdelijk kunnen uitstellen en/of energie kunnen opslaan, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen.

In Nijmegen-Noord beschikken Lidl en Van der Valk over slimme systemen die flexibiliteit kunnen bieden. Zo is afgesproken dat bij een hoge stroompiek Van der Valk een warmtepomp en -buffer inzet om het hotel tijdelijk zelfvoorzienend te maken en Lidl haar koel- en vriesinstallatie met een lager vermogen laat koelen. Daarnaast levert Lidl de duurzaam opgewekt energie die is opgeslagen in hun energieopslagsysteem tijdelijk terug aan het net. Op deze manier wordt het net minder belast en wordt de stroompiek beperkt, zodat er aan de stroomvraag kan worden voldaan.

Aansturing flexibiliteit Scholt Energy
Scholt Energy coördineert het gehele proces door de grote batterij bij Lidl en de warmtepomp bij Van der Valk op de juiste momenten aan te sturen en aan te bieden aan Liander. Softwareontwikkelaar Enervalis ondersteunde Scholt Energy bij het inrichten van de innovatieve software om deze aansturing van flexibele bronnen mogelijk te maken.

Scholt Energy, Lidl en Van der Valk ontvangen een vergoeding van Liander voor deze flexibiliteitsmarkt. Door deze succesvolle pilot onderzoekt Scholt Energy waar in Nederland deze flexibilteitsmarkt nog meer toegepast kan worden. Deze oplossing creëert een extra verdienmodel voor onze klanten en levert daarnaast een bijdrage aan de energietransitie.