English
Nederlands

Projecten

Rendabele energieopslag bij zonnepark in Weert

In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening gaat de opslag van energie een steeds grotere rol spelen. Duurzame energieopwekking biedt veel voordelen, maar is ook onvoorspelbaar. Door piekmomenten in de opwek kan het netwerk worden belast omdat de capaciteit te beperkt is. De combinatie van duurzame energieproductie en een batterij en/of slimme aansturing (smart grids) biedt daarvoor een oplossing, die ook bij een nieuw zonnepark in Weert wordt toegepast.

Hoe werkt het?
Het zonnepark met 6.500 panelen (1,2 megawatt) in Weert is het eerste in Nederland dat wordt gecombineerd met een coöperatieve buurtbatterij en kan 400 huishoudens per jaar van stroom voorzien. Met de batterij wordt lokaal geplaatste centrale energieopslag door drie aspecten rendabel gemaakt:

1. Zelfvoorziening: Door de opgewekte zonne-energie lokaal te verbruiken wordt er minder stroom afgenomen voor het net, waardoor de leveringskosten omlaag gaan.
2. Energiehandel: De batterij slaat elektriciteit op als de stroomprijs laag is en verkoopt deze op duurdere marktmomenten. Hierdoor kan de batterij worden ingezet voor energiehandel op verschillende energiebeurzen.
3. Balanshandhaving: De batterij wordt beschikbaar gesteld voor de netbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de balans op het elektriciteitsnetwerk. De netbeheerders keren hiervoor een vergoeding uit, waardoor de batterij extra inkomsten oplevert.

De batterij zorgt voor een lagere belasting van het net. Het doel van dit project is om een coöperatieve storage facility te creëren: een platform dat een positieve businesscase voor centrale energieopslag mogelijk maakt voor alle betrokken stakeholders, door drie verdienmodellen te combineren (benefitstacking). Daarnaast wordt er met dit project een significante stap in de energietransitie gefaciliteerd.

Algoritmes Scholt Energy
Scholt Energy faciliteert in samenwerking met WeertEnergie energielevering aan consumenten, om zelfvoorziening van participanten in de coöperatie te verhogen. De rol van Scholt Energy is het ontwikkelen van algoritmes voor de aansturing van de batterij, waardoor de hierboven genoemde businesscases rendabel worden. Enervalis heeft als softwarepartner de koppeling tussen de batterij en het sturingsplatform van Scholt Energy ingericht. De batterij wordt dan aangestuurd op basis van onder andere de prijzen op de markt. Ook wordt er samengewerkt met ECN/SEAC en Soltronergy.

Opening
Op vrijdag 31 mei 2019 vond de feestelijke officiële opening van het zonnepark en het energieopslagsysteem plaats. In gezelschap van de wethouder van de gemeente Weert en onder het genot van Limburgse vlaai werden bezoekers geïnformeerd over het project door de voorzitter van WeertEnergie.

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken (Regeling nationale EZ-subsidies).