English
Nederlands

Privacy Statement

Inleiding
Scholt Energy Services hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bij de verwerking van uw gegevens respecteren wij de geldende privacyregelgeving. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit statement is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Scholt Energy Services is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben maatregelen genomen uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. Verder maken wij gebruik van een SSL-certificaat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Telefoongesprekken
Als u met ons belt voor informatie en advies, zullen wij niet meer persoonsgegevens registreren dan noodzakelijk. Uw gesprek wordt niet opgenomen zonder uw toestemming. De gegevens die wij vastleggen zijn:
• uw telefoonnummer;
• de kwestie waar u voor belt en de daarmee gepaard gaande omstandigheden;
• het resultaat van het gesprek;
• hoe u met ons in contact bent gekomen;
• evt. uw bedrijfsgegevens (o.a. klantnummer, postcode, aansluitadres, EAN code);
• evt. uw e-mailadres.

Website
Daarnaast worden bij elk bezoek aan onze website enkele persoonlijke gegevens vastgelegd. De volgende gegevens worden in de database opgeslagen:
• Datum en tijdstip van uw bezoek;
• Pagina’s die u bekijkt;
• De naam van de website waar u vandaan komt;
• Uw IP-adres;
• Welke browser u gebruikt;
• Uw beeldschermresolutie;
• Aantal kleuren van uw beeldscherm;
• Uw besturingssysteem.

Contactformulier
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens, welke u eventueel naar ons verstuurt via het contactformulier op de website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer wij wederzijds de mogelijkheden verkennen tot het aangaan van een relatie. Wanneer u vervolgens een relatie met ons zou aangaan, verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor onze verdere services en dienstverlening, zoals het behandelen van uw vragen en het verstrekken van informatie. Verder worden uw gegevens gebruikt om de website te optimaliseren.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden van verwerking.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen?
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek kunt u telefonisch of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Indien u (nog) niet officieel bij ons bent aangesloten, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen. Wij zullen ervoor zorgdragen dat uw verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken is verwerkt. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging.

Kunnen uw persoonsgegevens door derden worden gebruikt?
Scholt Energy Services laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële of ideële doeleinden van die derden.

Op welke wijze verzamelen wij persoonsgegevens?
Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, teneinde onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies, maar wij maken enkel gebruik van analytische cookies. Deze worden toegepast om de website en bijbehorende statistieken te analyseren en te optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en hanteren de meest privacy-vriendelijke instellingen die Google beschikbaar stelt. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over de privacy gevolgen van het gebruik van Google Analytics is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacy statement van Google Analytics.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen. Controleer daarom regelmatig het actuele statement op onze website.

Vragen
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Scholt Energy Services, kunt u contact met ons opnemen via info@scholt.nl.

Contact

Bezoekadres:
Scholt Energy Services
Parallelweg Oost 35
5555 XA Valkenswaard

T +31 (0)40 368 12 23
F +31 40 368 18 17
E info@scholt.nl